APK Keuring

De Algemene periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijke verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu.

Alle voorschriften van de APK zijn vastgelegd in de APK-regelgeving. Hierin zijn de eisen opgenomen die worden gesteld aan zowel de voertuigen, de keurmeester als het keuringsstation.

De RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer) controleert steekproefsgewijs de afgemelde voertuigen. Volgens de RDW norm valt 3% tot 5% in de steekproef zowel bij goedkeur als bij afkeur. Het is door de RDW verplicht gesteld om het voertuig dat in de steekproef valt 1,5 uur op locatie te laten staan. Omdat iedere keuring in een steekproef kan vallen is de keurmeester genoodzaakt om de APK regelgeving exact te volgen. Het voertuig wordt daardoor precies volgens voorschriften gekeurd.

Mocht een voertuig onverhoopt niet goed gekeurd worden dan melden wij het voertuig toch af bij de RDW. Een afkeur kan dus ook in een steekproef vallen. Zo blijft de uitkomst van iedere keuring 100% betrouwbaar. Biedt u uw voertuig aan voor een herkeuring binnen 8 werkdagen dan is de herkeuring gratis.
Voor een herkeuring hoeft u geen afspraak te maken.

De meeste garages melden de door hun afgekeurde voertuigen niet af bij de RDW. Hierdoor is er voor u als consument geen controle of de afkeur terecht is. De RDW wordt niet in de gelegenheid gesteld om een steekproef uit te voeren op de afkeur van uw voertuig.
De op het eerste gezicht goedkope APK keuring kan dan weleens duurder uitvallen dan noodzakelijk is. Het kan zijn dat er dan onderdelen die nog aan de APK eis voldoen toch worden vervangen onder het mom van APK afkeur. Hierdoor worden de jaarlijkse voertuigkosten verhoogt.

Op de website van de RDW vindt u uitgebreide informatie over de APK keuring.

U dient 15 minuten voor de keuring aanwezig te zijn bij een afspraak.
APK APK